Διάγνωση αποχέτευσης με κάμερα: Πότε είναι απαραίτητη

Η διάγνωση αποχετεύσεων με κάμερα είναι μία σύγχρονη μέθοδος που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που οι σωληνώσεις στο δίκτυο έχουν φράξει και η αιτία δεν είναι εμφανής.

Το υδραυλικό σύστημα των αποχετεύσεων δημιουργείται κατά την διάρκεια της κατασκευής ενός κτιρίου και το μεγαλύτερο μέρος του εντοπίζεται μέσα στο ίδιο το κτίριο. Εάν λοιπόν θέλουμε να ελέγξουμε το αποχετευτικό δίκτυο ή απλά να εντοπίσουμε μία πιθανή αιτία μέσα σε αυτό χρειαζόμαστε τα κατάλληλα μέσα και φυσικά την ανάλογη τεχνογνωσία.

Μετά το πέρας του ελέγχου αυτού, οι ειδικοί έχουν μια πλήρη άποψη σχετικά με την κατάσταση του δικτύου, τις βλάβες και φυσικά το ακριβές σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν μετά τον έλεγχο μπορούν να δράσουν κατάλληλα και με ακρίβεια γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο περιττό σκάψιμο και αναστάτωση.

Πως γίνεται η διαδικασία της διάγνωσης αποχέτευσης με κάμερα; 

Ο έλεγχος αυτός απαιτεί φυσικά και το κατάλληλο λογισμικό αλλά και τη μονάδα στην οποία θα προβάλλονται οι εικόνες από το εσωτερικό των σωληνώσεων έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την κατάσταση του υδραυλικού δικτύου.

Ο έλεγχος αυτός λοιπόν μας επιτρέπει όχι μόνο να εντοπίσουμε τις πιθανές βλάβες αλλά ακόμη και τα πιο προβληματικά σημεία ή τα πιο ευαίσθητα σημεία των σωληνώσεων με αποτέλεσμα να δράσουμε προτού προλάβουν να εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο.

Που γίνεται η διάγνωση αποχετεύσεων με κάμερα;

Η διάγνωση των αποχετεύσεων με κάμερα είναι μία μέθοδος η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις περιπτώσεις του δικτύου των αποχετεύσεων. Το καλύτερο όμως θα ήταν προτού γίνει ο έλεγχος να έχουμε φροντίσει να απομακρύνουμε τα λίπη από τις σωληνώσεις για να έχουμε ακόμη καλύτερη εικόνα και να μην μας ξεφύγει ούτε το παραμικρό ράγισμα στις σωληνώσεις.

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε πως η μέθοδος αυτή δεν επηρεάζει καθόλου το δίκτυο επιβαρύνοντάς το, μπορείτε να κάνετε έλεγχο με κάμερα όσες φορές χρειαστεί. Το καλύτερο θα ήταν να φροντίσετε να κάνετε έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε απλά να κάνετε συντηρήσεις και να μην βρεθείτε ποτέ σε κάποια δυσάρεστη θέση.

Διάγνωση αποχετεύσεων με κάμερα 

Η εταιρεία μας είναι ειδική στις αποφράξεις και ιδιαίτερα στις αποφράξεις με κάμερα. Καλέστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε ολόκληρο το 24ωρη, 365 ημέρες το χρόνο!